Service Prototyping

אב-טיפוס של שירות 

אב-טיפוס של שירות לצמצום חוסר וודאות ולמידה איטרטיבית. בתכנון שירות, אב-טיפוס זו דרך יעילה להפוך רעיונות למוחשיים, ולקבל בזמן קצר משוב חשוב מהאנשים שמתכננים עבורם את השירות. אב-טיפוס משמש כדי לחקור, להעריך ולדווח כיצד אנשים עשויים להתנהג או לחוות מצב שירות עתידי. יצירת אב-טיפוס מסייע לצוות התכנון:1. לזהות במהירות היבטים חשובים בקונספט השירות החדש, ולחקור פתרונות חלופיים שונים.

2. לבדוק באופן שיטתי דרך מגוון איטרציות אלו פתרונות עשויים לעבוד במציאות היום יומית.

3. ליצור הבנה ושפת תקשורת למטרת שיתוף פעולה בין בעלי עניין מתחומים שונים.

יצירת אב-טיפוס היא פעילות חיונית כדי להפחית את הסיכון ואת חוסר הוודאות מוקדם ובאופן זול ככול האפשר, כדי לשפר את האיכות של התוצר הסופי, ובסופו של דבר ליישם את הפרויקט בהצלחה. שאלות חדשות מתעוררות בהמשך פעילויות אב-טיפוס, ומובילות לאפשרויות נוספות שניתן להחליט לבצע אבי-טיפוס נוספים לבדיקה.

על ידי הפיכת הרעיונות לאבי-טיפוס ובדיקה שלהם עם לקוחות אמתיים ובעלי עניין בהקשרים מציאותיים, מתקבלת תמונת מצב קרובה למציאות, ולכן אב-טיפוס יוצר עבודה המעוגנת במציאות, לא בהשערות ודעות.

בשלב האב-טיפוס, להלן שאלות שאנו שוקלים, ודרכים לשיפור של כל אחת מהן:

1. האם אנשים מבינים את השירות, מה השירות החדש עושה?

2. האם אנשים מבינים את הערך של השירות בחיים שלהם?

3. האם אנשים מבינים איך להשתמש בשירות?

4. אלו נקודות מגע הן מרכזיות לאספקת השירות?

5. האם האלמנטים החזותיים של השירות עובדים?

6. האם השפה והטרמינולוגיה עובדים?

7. אילו רעיונות לשיפור התעוררו אצל הצוות הבודק את חווית האב-טיפוס?