Mapping Systems

מפות חזותיות של המערכת האקולוגית סביב השירותים ומוצרים פיזיים או דיגיטליים.”מפות מערכת” הוא שם כולל עבור מפות חזותיות של מערכות: מפות בעלי עניין, מפות ערך רשת ומפות המערכת האקולוגית.
ניתן ליצור מפות אלה מנקודות מבט שונות. את המערכת ניתן למפות מנקודת מבט של הלקוח, כולל מתחרים. לחלופין, מפת מערכת יכולה להתמקד בעסק עצמו ולשלב בעלי עניין חיצוניים. שירותים יכולים להיות מאוד מורכבים כאשר לוקחים בחשבון את ההקשר וכל בעלי העניין המעורבים.
מפות מערכת מאוד שימושיות ויש להן שלוש מטרות מרכזיות:
1. למפות את בעלי העניין.
2. לחקור מערכות יחסים שיש להם השפעה חלקית על השירות
3. ליצור קונספטים חדשים של שירות על ידי הבנה כיצד בעלי העניין עובדים ביחד.מפות מערכת מסייעות לאנשים לחשוב מעבר לעסק שלהם או לתפקיד שלהם בארגון ולראות איך מה שהם עושים משתלב בהקשר גדול יותר של חיי אנשים וחברה.
מפת בעלי עניין
יוצרת ויזואליזציה של בעלי העניין בתוך המערכת לפי תעדוף מוגדר. אחת הדרכים ליצור תעדוף של בעלי עניין הוא לדרג לפי כמה חשוב כל אחד מהם מנקודת מבט הלקוח:
1. נחיצות.
2. חשיבות.
3. בלעדיות.

בקשר של B2B יכול להיות מתאים לבסס את ההערכה על רמת הקשר בין בעלי העניין והארגון:

  1. קשר ישיר מרמה ראשונה
  2. קשר חלקי מרמה שנייה
  3. קשר שאינו ישיר מרמה שלישית.

מפת ערך רשת
המפה נבנית על בסיס מפת בעלי עניין, אך בנוסף ממחישה את ערך הזרימה בתוך המערכת האקולוגית של בעלי העניין השונים. המפה יכולה לעקוב אחר זרימת מידע דרך הרשת, או להמחיש את הזרמים הפיננסים במערכת האקולוגית. אפשר להשתמש במפה זו כדי לזהות צווארי בקבוק או בעלי עניין חשובים הנחבאים בתוך הרשת.

מפת מערכת אקולוגית
המפה נבנית על בסיס מפת בעלי העניין או מפת ערך רשת, מלבד בעלי עניין טיפוסיים יותר כמו אנשים וארגונים, נוספים שחקנים אחרים כמו: ערוצים, מקומות, פלטפורמות (דיגיטליות) אתרי אינטרנט, אפליקציות, מכונות כרטוס וכדומה.

מסייע לחשוף יחסים מוסתרים ובעלי עניין פחות ברורים. לדוגמה: מכונת כרטוס לתחבורה ציבורית: מי אחראי על התחזוקה או הניקיון? מה קורה לאיסוף המידע? לאיזו תשתית היא זקוקה מעבר לחשמל, ומי מספק את זה? מי אחראי לרכש או לעיצוב של המכונה? וכד’.