Job-To-Be-Done

יצירת תובנות המתבססות על Job-To-Be-Done
בתובנות אלה מתקבל סיכום של התמונה הגדולה, מה הלקוחות רוצים להשיג כאשר הם משתמשים בשירות מסוים או מוצרים פיזיים/דיגיטליים.
|
Job-To-Be-Done היא דרך לגבש תובנות. השם ניתן על ידי פרופ’ Clayton Christensen מ- Harvard Business School
|
JTBD מספק פרספקטיבה בהתייחסות לחדשנות. Job-To-Be-Done מתאר מה המוצר עוזר ללקוח להשיג.
|
חיפוש אחר JTBD היא שיטה לנוע מעבר לפתרון העכשווי וליצור מסגור מחדש של התייחסות לפתרון עתידי שונה.
מסגרת העבודה של JTBD כולל ממדים חברתיים, ביצועיים ורגשיים.
פרופ’ קלייטון מסביר את מסגרת העבודה עם דוגמת המילק שייק. הוא חקר את השאלה מדוע חצי מהמילק-שייקים נמכרו לפני השעה 8:00 בבוקר במותג מזון מהיר?
|
בהתבסס על מחקר (צפייה וראיונות), צוות המחקר הבין שהלקוחות ניסו להשיג משימה מאוד מוגדרת.
וזאת הסיבה שהם “שכרו את המילק שייק.”הסבר של הלקוחות שהתברר מהראיונות היה: “אני מגיע לעבודה במכונית, אני רוצה לאכול משהו שאני יכול להשיג במהירות וגם שלא מפריע לי בנהיגה, ואני יכול לעבוד עד הצהריים בלי להרגיש רעב”.|
הסיבה שאנשים קונים מילק שייק ולא בננה, דונאט, בייגל, חטיף שוקולד, או קפה, היא מפני שהם צריכים משהו קל לאכול שישמור אותם מלאים עד ארוחת הצהריים.
בדוגמה הזאת, מנקודת מבט הלקוח, המתחרים הם לא רשתות מזון מהיר אחרות, אלא אלטרנטיבה שתבצע עבורם את אותה המשימה.

|
JTBD מתמקד בתמונה הגדולה יותר של ההקשר, המצב והמוטיבציה.
אחד היתרונות המרכזיים של גישה זו, שהוא מסייע לצוות התכנון להתנתק מהפתרון העכשווי במטרה לגלות פתרונות חדשים מבוססים על מה הלקוחות באמת רוצים להשיג.