Creating Persona

יצירת תיאור עשיר של אדם בדיוני מסוים כארכיטיפ המדגים קבוצה של אנשים, כגון: לקוחות, משתמשים או עובדים.
|
פרסונה של לקוח, מתמקד בסוגים שונים של מוטיבציות והתנהגויות של הלקוח, ומסייע להשיג אמפתיה עם קבוצה של אנשים, כדי ליצור פתרונות לבעיות אמתיות.
|
פרסונה באופן מיוחד שימושי כדי לתקשר את תובנות הלקוחות שלכם לחברי הצוות שאינם מעורבים במחקר או ללקוחות ובעלי עניין שאתם מעוניינים לשתף.ליצירת פרסונה הנתונים נאספים מהמחקר, מראיונות עם צוותים מהארגון שנמצאים בקשר עם הלקוחות, ותובנות שמתווספות מסדנאות בארגון.

לפרסונה נותנים פנים, שם והקשר.
מוסיפים מידע כמו נתונים דמוגרפיים ותחביבים אם רלוונטי.
חשוב שהמידע יהיה רלוונטי לפרויקט, למשל, אם הפרסונה מבשל כתחביב, זה בהחלט מעניין אם רוצים לשפר את חוויית המסעדה.
מתארים את החוויה של הפרסונה בהקשר של השירות.
מהם המטרות קצרות וארוכות הטווח שלהם, מה הם חושבים ומה הם מרגישים? מהו היחס שלהם למוצר?
מוסיפים ציטטה שמסכמת את היחס והרגש של הפרסונה ביחס למערכת.