Co-creating Workshop

סדנת יצירת–משותפת של מפת מסע, שימוש בידע של קבוצת משתתפים מוזמנים ליצור מפת מסע אחת או יותר.לסדנה מוזמנים משתתפים שיש להם ידע מוצק על החוויה שרוצים למפות.
|
ליצירת מפת מסע על חוויות הלקוח, המשתתפים יהיו לקוחות ועובדים בחזית.
התוצאות של סדנאות יצירה משותפת מבוססות על הנחות והשערות.
התוצאות עשויות להיראות משכנעות, אך לעתים קרובות הן מוטות.
יש להבין את התוצאות הללו ככלי פיתוח, כנקודת התחלה משותפת לעיצוב תהליך המחקר, או כדי להעריך ולשפר נתונים שנאספו.
לסדנה מוזמנים משתתפים שיש להם נקודת מבט משותפת (למשל: לקוחות של קבוצת יעד מסוימת) או מנקודות מבט שונות (כגון לקוחות מקבוצות יעד שונות או לקוחות ועובדים).
מחליטים לפני ומודיעים על היקף מפת המסע, כגון מפת המסע מקצה-לקצה לעומת מפה מפורטת יותר של מצב מסוים בתוך מפת המסע מקצה-לקצה.

בזמן הסדנה מגדירים את השחקן הראשי והיקף המסע שמתכננים למפות. מתפצלים לקבוצות קטנות, מזהים שלבים וצעדים, עושים איטרציה ומחדדים, אפשר להוסיף פרספקטיבות כגון המסע הרגשי של השחקן הראשי, לדון ולמזג לתוך מפת המסע, ולעשות איטרציה. בסדנה משתמשים בכלים ויזואליים ותבניות עבודה המאפשרים למשתתפים לתפוס את המחשבות והרעיונות שמתקבלים בסדנה ולהיות מוכוונים לתוצאה.

התוצאה תהיה: טיוטות של מפות נסיעה (פיזיות או דיגיטליות), תמונות מתוך הסדנה, ציטוטים של משתתפים (אודיו או טקסט), סרטוני התקדמות בסדנה.