Building a research wall

בניית קיר מחקר
המטרה: סידור חזותי של נתוני המחקר
|
ישנם סוגים שונים של קירות מחקר הכוללים: ציטוטים, תמונות, צילומי מסך של אתרי אינטרנט, קטעי וידאו, סטטיסטיקה, חפצים ועוד.
קיר מחקר מאפשר לזהות דפוסים בתוך הנתונים שנאספו, ביחד עם האפשרות לשתף במחקר בעלי עניין אחרים בזמן שהמחקר מתפתח. ניתן ליצור מיזוג של הנתונים על ידי קיבוץ שלהם לפי קטגוריות מוגדרות, או על ידי יצירת מפה פשוטה של הגיון מערך הנתונים שנאספו. שיתוף פעולה בתוך הצוות לשם קיבוץ הנתונים לאשכולות לפי נושאים תהיה התחלה טובה.ניתן לשקול דפוסים שונים של זיהוי תוצאות מחקר ביניים, ואחר כך לחקור אותם לעומק, לרכז אותם עם כלים כמו פרסונה Persona מפות מסע Journey maps מפות מערכת System maps תובנות מפתח Key insights משימות שיש לבצע Job-to-be-done, סיפורי משתמש user stories או דוחות מחקר Research reports.

לפני שמתחילים לעבוד עם כלים אלה, בדרך כלל יוצרים צורה כלשהי של תפוקות ברמה בינונית – דיאגרמות פשוטות, שרטוטים שיהיו שימושיים בהצגה לצוות הפרויקט המתארים דפוסים בנתונים.
לעתים קרובות דפוסים אלה גם מובילים להנחות חדשות שנדרש המשך מחקר ובדיקה.

לבניית קיר המחקר בדרך כלל משתמשים ב-קאפה (לוחות מוקצפים) המאפשרים לצוותים לשמור על נתוני המחקר שלהם כאשר הם צריכים לעבור בין חדרים.