תכנון ערוצי שירות קובע את חווית השירות

תכנון נכון של ערוצי שירות קובע איך תהיה חווית השירות