למה שירות בישראל רחוק מלהיות מצוין

למה יישום שירות בישראל עדיין רחוק מלהיות מצוין