הרצאה

הרצאה בנושא:
מה הסיבה העיקרית שלקוחות נוטשים עסקים
ומה ניתן לעשות כדי להקטין את התופעה למינימום.